Náš tím

Edward Patmore

Edward Patmore

Profilová fotka: Edward Patmore

Ako bývalý spoluzakladateľ úspešných softvérový spoločností v severo-východnom Anglicku sa Edward rozhodol že založí spoločnosť Enhanced Coding v roku 2010. Myšlienkou pri založení Enhanced Coding bolo poskytovanie na mieru ušitých softvérových služieb malým a stredným spoločnostiam.

Edward pracuje v IT priemysle už viac ako 13 rokov, s veľkým počtom klientov a typov projektov vo svojom portfóliu. Pracoval v rôznych roliach: ako programátor vo veľkom tíme, ako vedúci vývojár, vedúci vývojového tímu, ako vlastník podniku a ako konzultant na voľnej nohe.

Edward pracoval s Microsoft technológiami už od .NET verzie 1 a naposledy pracoval na projekte MVC založenom na platformách .NET Core, MVC 6 a Entity Framework 7. Je tiež držiteľom červeného diplomu pre oblasť výpočtovej techniky, niekoľkých formálnych akreditácií od Microsoftu a vlastní certifikáciu „Leadership and public speaking“ od Toastmasters International.

Táto rôznorodosť skúseností, ako aj pestrosť v rámci typu a rozsahu riešení, priniesla Edwardovi obrovský repertoár vedomostí, ktorý používa na to, aby ponúkol jedinečnú perspektívu vašim IT problémom. To nám umožňuje poskytnúť našim klientom rýchle a nákladovo efektívne riešenia ich výziev.

Naše top zručnosti

Solutions Architecture

100% 100% kompletné

TDD

80% 80% kompletné

MVC

100% 100% kompletné

WebApi

100% 100% kompletné

Entity Framework

80% 80% kompletné

SQL

80% 80% kompletné

IdentityServer3

90% 90% kompletné

Certifikácie