Prípadové štúdie

Enhanced Audit

Zdieľajte túto stránku

Použité technológie

MVC

100% 100% kompletné

WebApi

100% 100% kompletné

EntityFramework

100% 100% kompletné

XCode

80% 80% kompletné

Xamarin

80% 80% kompletné

SQL Server 2016

60% 60% kompletné

HTML5

70% 70% kompletné

CSS3

70% 70% kompletné

Modernizr

60% 60% kompletné

Bootstrap

60% 60% kompletné

JQuery

60% 60% kompletné

Glimpse

60% 60% kompletné

NUnit

80% 80% kompletné

Enhanced Audit

Enhanced Audit www.enhancedaudit.com

Náš klient

Enhanced Audit je vytváraný vrámci Enhanced Coding ako samostatný softvérový produkt.

Opis problému

Existuje vela situácií, kedy je potrebné informácie získavať štrukturovaným a spoľahlivým spôsobom, ktoré treba potom analyzovat a prípadne na základe týchto informácií aj konať. V odvetviach ako je marketing, audítorstvo, bezpečnosť a ochrana zdravia alebo stavebníctvo je žiadúce tento process automatizovať alebo zefektívniť.

V niektorých prípadoch je to spôsobené túžbou zjednodušiť alebo zlepšiť spôsob, akým sa dáta ukladajú, v iných prípadoch hrozia tvrdé legislatívne sankcie ak by sa tak neudialo.

Produkty, ktoré vypĺňali túto medzeru na trhu, tradične ponúkali dopredu navrhnuté, málo flexibilné dotazníky, ktoré sú použiteľné len v jednom priemysle, alebo viazali klientov na ich konkrétne riešenie alebo architektúru bez možnosti odchýlky.

Naše riešenie

Enhanced Audit sa stavia k problému iným spôsobom – umožňuje plne flexibilné vytváranie a štrukturovanie otázok a odpovedí v takej forme, ako to najviac vyhovuje klientovi.

Generovanie dotazníkov

Jedinečný systém generovania dotazníka umožňuje používateľovi intuitívne vytvorenie tohto dotazníka a začleniť do nej potrebné pravidlá na dosiahnutie požadovaného cieľa. Či už začatím od začiatku alebo využitím jednej z našich dopredu navrhnutých šablón - je ľahké vytvoriť súbor otázok zachytávajúce informácie, ktoré potrebujete na informované rozhodnutia a vykonanie nápravných opatrení.

Zachytenie viacerých zariadení

Dotazníky môžu byť vyplnené na akomkoľvek zariadení, ktoré sa najlepšie hodí pre biznis. Aplikácie budú dostupné na platformy iPhone/iPad, OSX, Android, Windows Mobile a Windows 10, rovnako ako možnosť vyplniť akýkoľvek dotazník prostredníctvom vášho webového prehliadača. Potrebujete vyplniť na telefóne? Bez problémov. Preferujete zariadenie s hodnotením IP68? Máme to tiež pokryté.

Automatizované senzory

Enhanced Audit bol navrhnutý na jednoduché zaznamenanie dát, preto sú podporované mnohé automatizované sensory. Väčšina zariadení má podporu GPS, gyroskopu, mikrofónu a kamery. Výstup z ktoréhokoľvek z týchto senzorov sa dá použiť na zodpovedanie otázok a ušetriť vám tak námanu manuálneho zadávania odpovede.

Komplexný reporting

Nemá zmysel zaznamenávať dáta ak sa z nich na koci nedajú získať primerané výsledky. Enhanced Audit poskytuje veľké množstvo rozličných spôsobov ako vizualizovať dáta. Dajú sa zobraziť odpovede na jednotlivé otázky, alebo zakresliť ich do grafu na základe času, popuparity, prípadne oboch veličín. Rôzne otázky sa môžu prekrývať, porovnávať alebo kombinovať, aby sa zistilo, že ako sa navzájom ovplyvňujú. Úplný rozsah údajov je možné ľahko preskúmať, počnúc pohľadom na najvyššej úrovni a umožniť v prípade potreby až analýzu jednotlivých výsledkov dotazníka.

Ďalšie kroky

Niektoré odpovede majú osobitný význam pre firmu a existujú špecifické výsledky, ktoré by mali spúšťať vopred stanovenú odozvu. Enhanced Audit umožňuje zapracovanie takýchto požiadaviek priamo do dotazníka. Možností odozvy je viacero – poslať upozorňujúci email, oznámeniť to manažérovi, spustiť následnú akciu, a iné – do systému je možné naprogramovať inteligenciu tak, aby sa na nič nezabudlo. Následné akcie môžu byť spustené na základe individuálnych odpovedí, kumulatívneho rizikového hodnotenia alebo dokonca po prekročení prahovej hodnoty založenej na čase (napríklad x zlých hodnotení za týždeň).

Všetko auditované

Keďže odpovede na otázky v dotazníku väčšinou predstavujú dôležitý základ pre biznis rozhodnutia, je preto dôležité poznať odkiaľ dané údaje prišli. Každá jedna zadaná informácia je zaznamenaná. Zmeny v dotazníkoch sú verzionované a odpovede z dotazníka, ak boli časom zmenené, majú permanentnú históriu. Identifikácia používateľa, geografická poloha, dátum a čas sú zaznamenané v aktuálnej revízii a autorizovaný používatelia môžu tieto údaje kedykoľvek prezerať.

Rozšíriteľná API

Enhanced Audit bol zároveň navrhnutý tak, aby mohol byť rozšíriteľný. To isté API ktoré poháňa systém je zároveň dostupné aj pre klientov – čokoľvek, čo sa dá spraviť na našej webstránke, sa dá vykonať aj programaticky cez kód. To umožnuje pripojiť Enhanced Audit priamo do iných podnikových systémov a využiť tak silu prostriedkov na ukladanie dát a reporting za účelom zlepšenia existujúcich aplikácií.

Viac

Existuje toľko spôsobov, ako Enhanced Audit môže pomôcť podnikom, pre viac informácií navštívte našu stránku (www.enhancedaudit.com) pre najnovšie informácie..

Technológie

Aplikácia bola vytvorená použitím MVC a Web API, Entity Framework a SQL Server ako back-end. Synchronizácia prebieha použitím štandardizovaného JSON API. Viac platformové aplikácie boli vytvorené využitím technológie Xamarin vo Visual štúdiu.