Prípadové štúdie

Online aplikácia na vyplnenie poslednej vôle

Zdieľajte túto stránku

Použité technológie

Angular

100% 100% kompletné

JQuery

60% 60% kompletné

PHP

80% 80% kompletné

cPanel

70% 70% kompletné

Online aplikácia na vyplnenie poslednej vôle

Náš klient

Roche Legal je advokátska kancelária s poradcami pre privátnych klientov so sídlom v Yorku, ktorá poskytuje dôveryhodné, profesionálne a vysoko kvalitné právne poradenstvo pre rodiny z danej oblasti. Pomáhajú svojim klientom navigovať sa v mínovom poli plánovania nástupníctva, spísania závetov, splnomocnení a v mnohých iných právnych aspektoch. Pracujú tiež s majiteľmi podnikov, ktorí premýšľajú o tom, že ponechajú svoje podnikanie a bohatstvo v rukách budúcich generácií.

Opis problému

Spoločnosť Roche Legal tvrdo pracuje na poskytovaní vynikajúcej hodnoty pre svojich klientov a uvedomila si, že tradičný proces vytvorenia závetov nevyužíva najlepšie dostupné technológie. Navyše v súčasnosti klienti očakávajú, že budú môcť tieto právne služby nakupovať on-line a v čase, ktorý im vyhovuje. Niektoré závety sa riadia spoločným vzorom alebo aspoň vyžadujú spoločný súbor údajov, ktoré sa majú zhromaždiť. Nákladný čas je často vynakladaný na zaznamenávanie údajov, ako je meno a adresa klientov, podrobnosti o príjemcoch, výber splnomocnených osôb a ďalšie. Okrem toho ručné zhromažďovanie týchto informácií zavádza možnosť chýb a nevyhnutnú potrebu revízií.

Naše riešenie

Spoločnosť Roche Legal navrhla on-line dotazník na zhromažďovanie týchto údajov a sériu častých otázok, ktoré pomáhajú riešiť bežné otázky a obavy. Vytvorila sa webová stránka na uvedenie tohto dotazníka do života, čo umožnilo spoločnosti Roche Legal ponúknuť nový druh digitálneho procesu tvorby závetu.

Štýl a tok aplikácie vytvorili odborníci na optimalizáciu(CRO). Raindrop Digital V kombinácii s našimi skúsenosťami pri budovaní intuitívnych užívateľsky prívetivých webových stránok sme vytvorili sériu stránok a sprievodcov, ktoré usmerňujú používateľa prostredníctvom validácie, pomoci a spätnej väzby.

Kliknite sem pre zobrazenie živej stránky a vytvorte si vlastný závet už dnes.

Technológie

Spoločnosť Roche Legal Online je single page aplikácia (SPA) s backendom PHP a Angular rozhraním. Táto kombinácia technológií umožňuje vysoko výkonnú reaktivitu webových stránok s ďalšou výhodou validácie na strane servera.

Referencie

Keď sme sa obrátili na Enhanced Coding aby nám pomohli, náš projekt stagnoval a potreboval nové nápady. Pomohli nám situáciu otočiť a tak vzniklo Roche Legal Online. Stránka vyzerá presne tak, ako som si to predstavovala.

Ed a jeho tím trpezlivo a usilovne pracovali na dokončení projektu, a vždy nás priebežne informovali o stave projektu. Nielenže implementovali naše nápady, ale prišli aj s výbornými vylepšeniami a návrhmi na celkové zlepšenie.

Cítila som sa bezpečne v rukách Enhanced Coding a nebudem váhať ich osloviť aj pri našom ďalšom projekte.

Rachel Roche - Vlastník