Prípadové štúdie

Manažment športových udalostí

Zdieľajte túto stránku

Použité technológie

ASP.NET 4.5

100% 100% kompletné

Microsoft SQL server

80% 80% kompletné

DNS

80% 80% kompletné

cPanel

90% 90% kompletné

Manažment športových udalostí

Náš klient

Seamless Technology bolo založené za cieľom poskytnutia softvéru, ktorý prepojí všetky zúčastnené strany pri organizovaní a riadení školských športových udalostí na všetkých úrovniach – súťažiacich, učiteľov, rodičov, ciele pre študijný rast (SGOs), regionálne športové partnerstvá, školské športové združenia a riadiace orgány.

Ich prvý produkt, PEresults je nástroj na riadenie športových udalostí, ktorý bol navrhnutý a vyvinutý spolu s personálom PE a školskými športovými ligami. Jedná sa o nízkonákladové riešenie, ktoré maximalizuje produktivitu a minimalizuje čas administrácie pre všetkých zamestnancov zapojených do organizovania, riadenia a podávania správ o športovej udalosti.

Webová stránka PEresults zobrazuje výsledky živých súťaží, uľahčuje zhromažďovanie a nahrávanie údajov o účasti a pomáha byť v súlade s regulačnými kritériami. Už viac ako 2 000 škôl využíva softvér PEresults iba jeden rok po uvedení na trh.

Cieľom PEresults je stať sa prvou voľbou pri zaznamenávaní výsledkov v školských športových udalostiach.

Opis problému

Webstránka PEresults funguje už niekoľko rokov a poskytuje cennú službu miestnej športovej komunite v školách. Bohužiaľ, kvôli okolnostiam mimo ich kontroly stratili prístup na svoj server a doménu.

Webová stránka zostala živá, ale Seamless Technology už nevedela robiť nové zmeny a bolo neisté, ako dlho ostane stránka funkčná.

Každý nový školský rok si tiež vyžaduje aktualizáciu systému a archiváciu starších dát. Z dôvodu časovej tiesne nás kontaktovala spoločnosť Seamless Technology a požiadala nás o pomoc.

Naše riešenie

Enhanced Coding preskúmalo zdrojový kód webovej stránky a vyhľadali sme potrebné nastavenia a podrobnosti o vlastníctve domény. Po nakonfigurovaní nového poskytovateľa hostingu sme dokázali opätovne obnoviť kód pripravený na testovanie.

Po pretestovaní, Enhanced Coding prenieslo všetky existujúce údaje na nového dodávateľa a po obnovení kontroly nad doménou sme dokázali preniesť celú webovú stránku na nového poskytovateľa a pod priamu kontrolu Seamless Technologies s minimálnymi prestojmi alebo narušením.

Stránka bola následne aktualizovaná, aby sa posunula do nového školského roku a podstatne sa zjednodušil tento proces pre nasledujúce roky.

Táto webová stránka sa nachádza na adrese www.peresults.co.uk, a ak ste členom personálu PE alebo ste zapojený do organizovania školských športových súťaží, odporúčame vám, aby ste sa s nimi spojili.

Technológie

PEresults je .Net 4.0 Web Forms aplikácia napísaná v C # s backendom SQL servera .

Referencie

Keď sme kontaktovali Enhanced Coding, boli sme znepokojený ohľadom budúcnosti našej stránky. Zostali sme izilovaný od našich serverov a mali sme krátky časový úsek na aktualizáciu nášho systému.

Vďaka Enhanced Coding sme skončili s vylepšenou webstránkou, ktorá znova bola pod našou kontrolou a dokonca sme začali využívať najlacnejší hosting, aký sme kedy mali!

Neváhal by som ich odporučiť, alebo ich službu záchrany projektu – sme s nimi veľmi spokojný.

Kevin Davies - Vlastník