Klienti

Commodious

Zdieľajte túto stránku

Kontaktné údaje

Commodious

Náš klient

Commodious poskytujú online vzdelávacie kurzy v oblasti health & safety a dodržiavania predpisov.

Poskytujú kurzy ako “Práca vo vysokých výškach”, “Povedomie o azbeste”, “Ručná manipulácia”, “Zabezpečenie”, a pod. Commodious navrhuje dizajn, štruktúru a obsah všetkých svojich kurzov tak, aby boli jednoducho pochopiteľné a aby sa celý váš personal mohol jednoducho zaškoliť.

Všetky ich kurzy sú navrhnuté tak aby spĺňali podmienky organizácií ako HSE, CHAS, SafeContractor, ConstructionLine, Exor a iných SSIP registrovaných spoločností (SSIP – Safety Schemes in Procurement – bezpečnostné schémy pri obstarávaní), a všetky spoločnosti sú akreditované jednou z nasledujúcich organizácií : IOSH, ConCEST, IATP a RoSPA.

Commodious poskytuje tieto kurzy cez svoj vlastný portal – navrhnutý s ohľadom na kontrolu dodržiavania pravidiel tak, aby správcovia, manažéri skupín aj študenti mohli jednoducho nakupovať kurzy a získali tak certifikáty pre svoje potreby.