Klienti

Xiveillance

Zdieľajte túto stránku

Kontaktné údaje

Xiveillance

Náš klient

Xiveillance poskytuje bezdrôtové meranie teploty pre Legionella cetrifikáciu a iné.

Produkujú a poskytujú IoT (Internet of Things – internet vecí) zariadenia, ktoré umožňujú priebežné a automatické monitorovanie teploty (zaznamenané pre každú zmenu o 1 stupeň Celzia).

Tieto IoT zariadenia v kombinácií so softvérovou platformou, ktorá porozumie získaným dátam a poskytuje zmysluplné upozorňovanie, umožňujú Xiveillance spôsobiť prevrat v spôsobe správy zdrojov vody.