Služby

Pozrite si naše portfólio

Poskytnuté služby

ECoding poskytuje kompletný súbor služieb pokrývajúci celý životný cyklus projektu od počiatočných požiadaviek až po konečné odovzdanie systému.

Vývojárska expertíza

Naši viacjazyčný vývojári s veľa ročnými skúsenososťami sa vedia orientovať v mnohých technologických prostrediach a vedia Vám odporučiť tie najlepšie technológie pre Váš projekt.

 • C#
 • Javascript
 • SQL
 • HTML5
 • CSS3
 • MVC
 • Web API
 • Entity Framework
 • NUnit
 • Dependency injection (Unity/Autofac)
 • IdentityServer
 • OAuth2
 • OpenId Connect
 • Identity Server 3
 • Knockout
 • Angular

Systémová architektúra

Plne sa orientujeme v procesoch potrebných pre úspešné nasadenie aplikácie. Vieme Vám navrhnúť a implementovať potrebné služby pre zabezpečenie optimálneho výkonu Vašich aplikácií.

 • Webové aplikácie
 • Windows Aplikácie
 • Webové služby
 • Windows služby
 • Microsoft SQL Server Databázy
 • Serverové farmy
 • Nasadenie do cloud prostredia

Záchrana projektov

Vieme vykonať audit na existujúcich aplikáciách, zachrániť neúspešné projekty, ktoré sa dostali mimo Vašu kontrolu, prípadne zistiť chyby v návrhu aby Vaše projekty zazreli úspešný koniec.

 • Analýza funkčnosti aplikácií
 • Optimalizácia aplikácií
 • Inštalácia/Nasadenie
 • Záchrana projektov
 • Testovanie
 • Rýchle vytváranie prototypov
 • Overenie koncepcie
 • Ukážkový kód

Manažovanie životného cyklu aplikácie

Sme skúsení tak v oblasti písania kódu, ako aj v doručení výsledkov. Pomôžeme Vám spravovať celý proces vývoja aplikácie až do úspešného konca. Vieme Vám poskytnúť pridanú hodnotu do rozbehnutých projektov, ako aj do nových, ktoré plánujete.

 • Zhromažďovanie požiadaviek
 • Architektúra a Dizajn
 • Projektový Manažment
 • Plánovanie zdrojov
 • Vedenie tímu
 • Implementácia
 • Agilné metodológie

Softvérová stratégia

Môžeme s Vami zdieľať procesy a postupy, ktoré používame, alebo sme vytvorili pre našich klientov. Vieme Vám pomôcť s plánovaním vašej dlhodobej aplikačnej stratégie, čo môže viesť obrovskému nárastu stability Vášho vývoja a dodávania produktov.

 • Plánovanie IT stratégie
 • Programovacie štandardy
 • Manažovanie požiadaviek projektov

Interakcia s používateľom

Dobrý softvér by mal byť intuitívny, atraktívny a uľahčiť život Vašim zákazníkom a zamestnancom. Náš tím má dlhoročné skúsenosti so zhotovením prezentácií, ktoré dokážu poskytnúť tie správne informácie v správny čas.

 • Prezentácie
 • Školenie
 • Podpora systému
 • Aplikačná podpora