Prípadové štúdie

OCR nástroj pre SharePoint Online a SharePoint 2013

Zdieľajte túto stránku

Použité technológie

SharePoint Online

100% 100% kompletné

SharePoint 2013

100% 100% kompletné

MVC

70% 70% kompletné

WebApi

70% 70% kompletné

ASP.NET Boilerplate

80% 80% kompletné

EntityFramework

70% 70% kompletné

SQL Server 2012

60% 60% kompletné

HTML5

70% 70% kompletné

CSS3

70% 70% kompletné

Modernizr

70% 70% kompletné

JQuery

70% 70% kompletné

Castle Windsor

80% 80% kompletné

NUnit

80% 80% kompletné

OCR nástroj pre SharePoint Online a SharePoint 2013

Náš klient

Kľúčová stredoeurópska softvérová spoločnosť, ktorá poskytuje riešenia správy dokumentov v celej Európe, Ázii, Spojených štátoch, Kanade a na Strednom východe. Klient mal veľké portfólio zákazníkov, od finančného sektora až po vlády.

Opis problému

Klient poskytoval celý rad OCR služieb integrovaných so systémami správy dokumentov, väčšinou SharePoint Online a SharePoint 2013. Ich existujúca aplikácia bola dodávaná ako balík, ale klient chcel zmeniť orientáciu svojho produktu na cloud pre lepšie využitie zvýšeného výkonu a dostupnosti a tiež zníženie celkových prevádzkových nákladov.

Kľúčovým bodom pre klienta bola stará služba OCR, ktorá nebola škálovateľná a preto obmedzená z hľadiska výkonu. Všetky produkty klienta využívali túto službu, a preto nebolo možné inovovať ostatné komponenty, pokiaľ táto služba nebola obnovená, alebo nahradená.

Tento nedostatok výkonnosti alebo škálovateľnosti vyústil do stavu, že klient musel odložiť prijatie obchodu od niektorých väčších zákazníkov z dôvodu problémov s kapacitou.

Naše riešenie

Hlavná OCR služba bola prepísaná a zjednodušená. Existujúci kód bol stiahnutý z webovej aplikácie a transformovaný do škálovateľného a výkonnejšieho rozhrania API. Počas tohto procesu refaktoringu bola preskúmaná štruktúra a architektúra služby, aby sa umožnilo ďalšie zvýšenie rýchlosti a účinnosti súčasne. Podľa možnosti, boli obnovené použité knižnice a technológie, aby bola celá služba čo najaktuálnejšia bez ďalších potrebných prepracovaní.

Nová služba bola navrhnutá tak, aby umožňovala nasadenia priamo u klienta alebo presun služby do cloudu.

Výkonnosť na jadro CPU sa zlepšila o 10% a systém zvýšil maximálny počet aktívnych používateľských pripojení, ktoré systém zvládal z tisíc až k stovkám tisíc.

Technológie

OCR služba bola nasadená ako webové API. Jej jadro tvorilo ASP.NET Boilerplate pre zabezpečenie trojvrstvovej back-end architektúry. Systém bol testovaný pomocou NUnit.