Prípadové štúdie

Aktualizácia intranetovej platformy

Zdieľajte túto stránku

Použité technológie

ASP.NET 2.0

100% 100% kompletné

ASP.NET 4.5

100% 100% kompletné

SharePoint 2007

100% 100% kompletné

IIS 6

100% 100% kompletné

IIS 8

100% 100% kompletné

Web Deploy

100% 100% kompletné

Automatizované nasadenie

90% 90% kompletné

Aktualizácia intranetovej platformy

Náš klient

Jedná sa o globálnu spoločnosť pre vzťahy s verejnosťou , ktorá podporuje veľkých klientov, z ktorých veľa sa nachádza na zozname FTSE 100, Nasdaq 100 a Nikkei 255. Majú obchodné zastúpenie v 14 krajinách a zameriavajú sa na vytváranie vysoko kvalitných multimediálnych materiálov a celosvetová spolupráca pre ich zamestnancov je preto kľúčová.

Opis problému

Klient už používal existujúci intranetový systém, ktorý používali všetci zamestnanci naprieč celou firmou na ukladanie CRM informácií a dokumentov. Systém bol primárne napísaný v ASP.NET verzii 2.0 a bol prepojený so zastaralou versiou MS SharePoint 2007. Táto väzba znemožňovala klientovi aktualizovať SharePoint, webové a dokonca aj databázové servery, neumožnovala využívať nové alebo vylepšené funkcie, potenciálne ich vystavovala riziku zneužitia bezpečnostných zraniteľností systému a vo výsledku znemožnila štandardizáciu ich serverov.

Naše riešenie

Cieľom bolo program pripraviť na budúcnosť, a preto sa zdrojový kód upravil tak aby fungoval na verzii .NET 4.5, bol plne otestovaný a architektúra bola zmenená tak, aby sa umožnilo nasadenie na SharePoint, ale zároven aby mohla fungovať aj ako samostatná webová aplikácia.

Technológie

Obsah bol oddelený od SharePointu tým, že sa oddelila celá funkcionalita, ktorá by mohla byť viazaná na platformu, od tých komponentov, ktoré boli súčasťou SharePointu. Keď sa dosiahlo požadované rozdelenie funčných právomocí systému, vytvorila sa obálka (wrapper) nezávislá od SharePointu aby združovala tieto nové komponenty. Nakoniec sa vytvorili balíky nasadenia na automatické zabalenie jednotlivých častí systému a pripravilo sa tak automatizované nasadenie.