Prípadové štúdie

Intranet vyhľadávací nástroj

Zdieľajte túto stránku

Použité technológie

Microsoft SharePoint search

100% 100% kompletné

Lucene

100% 100% kompletné

Microsoft SharePoint 2007

90% 90% kompletné

Microsoft SQL server

90% 90% kompletné

iShaper

70% 70% kompletné

Intranet vyhľadávací nástroj

Náš klient

Klient je globálnou spoločnosťou pre vzťahy s verejnosťou , ktorá podporuje veľkých klientov, z ktorých veľa sa nachádza na zozname FTSE 100, Nasdaq 100 a Nikkei 255. Majú obchodné zastúpenie v 14 krajinách a zameriavajú sa na vytváranie vysoko kvalitných multimediálnych materiálov a celosvetová spolupráca pre ich zamestnancov je preto kľúčová.

Opis problému

Ako firma poskytujúca poradenstvo pri významných PR oznámeniach, výstupom práce môže byť veľké množstvo rozličných materiálov – napríklad tlačové správy, videá, blogy, aktualizácia web stránok a tlačené materiály. Počet typov práce môže byť často rozdelených do jedného z niekoľkých kategórií.

Často sa stáva, že nova práca sa celkom podobá predošlej v rovnakej kategórii – tlačová správa pre jedno IPO (Initial Public Offering – vstup na burzu) bude nasledovať podobný vzor ako to predošlé. Klient hľadá spôsoby, ako kontinuálne vylepšovať výstupy, ktoré poskytujú klientom: starostlivo vyberať podobnú prácu a využiť z nej najlepšie zaužívané postupy tam kde to je možné. To by im umožnilo štandardizovať ich ponuku, dosiahnuť to, že žiadne aspekty práce nebudú opomenuté a kontinuálne ich tak môžu zlepšovať.

Pri takom veľkom množstve historických a aktuálnych dát však nastáva otázka – ako kategorizovať tieto dáta? Ako identifikovať najlepšie zaužívané postupy spomedzi nich? A ako zobraziť relevantné informácie na užívateľský dotaz?

Jednou z obvzlášť zložitých aspektov bolo množstvo terminológie použitej naprieč firmou. Je IPO to isté ako Market Floatation?

Naše riešenie

K tomuto komplikovanému problemu sa pristúpilo z dvoch pohľadov: dáta a terminológia.

Dáta boli uložené na rozličných a od seba odlišných dátových zdrojoch (SharePoint, sieťové úložiská, SQL a Oracle databázy). Implementáciou priebežného indexovania sa pre každý dátový zdroj vytvorily všetky pravidlá potrebné na získanie, delenie a kategorizáciu dát na to, aby sa získala zmysluplná forma týchto dát. Výsledky z týchto rozličných zdrojov boli potom zlúčené do jedného autoritatívneho zdroja, ktorý bral do úvahy váhy jednotlivých kategórií a vytvoril tak konečný výsledok.

S cieľom pomôcť vyriešiť problémy s terminológiou bola vytvorená taxonómia v spolupráci so zainteresovanými stranami a integrovaná do vyhľadávača. Špeciálne vytvorený interpreter prirodzeného jazyka umožnil používateľom dotazovať sa na údaje pomocou vlastnej firemnej terminológie a systém potom poskytol dodatočné výsledky odvodené z naprogramovaných znalostí v obchodnom jazyku. Správa taxonómie bola zabezpečená prostredníctvom samoobslužného portálu, ktorý umožnuje neustálu aktualizáciu, aby sa tak zabezpečilo, že zostane vždy aktuálny a relevantný.

Výsledky boli nakoniec zjednotené do špeciálneho portálu a dizanjom navrhnuté tak, aby ladil s existujúcim intranetom. Relevantné bežne dostupné informácie (ako napríklad telefónne číslo pre kontakt) môžu byť zobrazané priamo vo výsledkoch vyhľadávania a iné detailnejšie informácie (napríklad náhľad dokumentu) možu byť zobrazené na požiadanie v riadku s daným výsledkom. To umožnilo používateľom jednoducho a rýchlo nájsť informácie, ktoré potrebujú, a urobiť tak informované rozhodnutie ešte pred otvorením dokumentu.

Technológie

Aplikácia bola vytvorená ako C# webová aplikácia a navrhnutá tak, aby mohla byť spustiteľná ako samostatná aplikácia, alebo ako súčasť Microsoft SharePoint. Vyhľadánie bolo zabezpečené použitím MS SharePointu, MS SQL Servera a frameworku Lucene.