Klienti

Seamless Technology

Zdieľajte túto stránku

Kontaktné údaje

Seamless Technology

Náš klient

Seamless Technology bolo založené za cieľom poskytnutia softvéru, ktorý prepojí všetky zúčastnené strany pri organizovaní a riadení školských športových udalostí na všetkých úrovniach – súťažiacich, učiteľov, rodičov, ciele pre študijný rast (SGOs), regionálne športové partnerstvá, školské športové združenia a riadiace orgány.

Ich prvý produkt, PEresults je nástroj na riadenie športových udalostí, ktorý bol navrhnutý a vyvinutý spolu s personálom PE a školskými športovými ligami. Jedná sa o nízkonákladové riešenie, ktoré maximalizuje produktivitu a minimalizuje čas administrácie pre všetkých zamestnancov zapojených do organizovania, riadenia a podávania správ o športovej udalosti.

Webová stránka PEresults zobrazuje výsledky živých súťaží, uľahčuje zhromažďovanie a nahrávanie údajov o účasti a pomáha byť v súlade s regulačnými kritériami. Už viac ako 2 000 škôl využíva softvér PEresults iba jeden rok po uvedení na trh.

Cieľom PEresults je stať sa prvou voľbou pri zaznamenávaní výsledkov v školských športových udalostiach.

Referencie

Keď sme kontaktovali Enhanced Coding, boli sme znepokojený ohľadom budúcnosti našej stránky. Zostali sme izilovaný od našich serverov a mali sme krátky časový úsek na aktualizáciu nášho systému.

Vďaka Enhanced Coding sme skončili s vylepšenou webstránkou, ktorá znova bola pod našou kontrolou a dokonca sme začali využívať najlacnejší hosting, aký sme kedy mali!

Neváhal by som ich odporučiť, alebo ich službu záchrany projektu – sme s nimi veľmi spokojný.

Kevin Davies - Vlastník

Prípadové štúdie