Prípadové štúdie

Databázová migrázia z Oracle na SQL

Zdieľajte túto stránku

Použité technológie

ASP

100% 100% kompletné

ASP.NET

70% 70% kompletné

Microsoft SQL server

100% 100% kompletné

Oracle

70% 70% kompletné

Databázová migrázia z Oracle na SQL

Náš klient

Ide o globálnu meliálnu firmu, ktorá podporuje veľkých klientov po celom svete a zamestnávajú tisíce ľudí, ktorý sú podporovaný menším IT tímom. Preto je pre nich spoľahlivosť a podpora pre ich hlavný firemný systém kľúčová.

Opis problému

Klient sa rozhodol pre štandardizovaný Micorsoft SQL server ako poskytovateľa databázových riešení a na ňom boli uložené systémové dáta pre všetky firemné aplikácie. To umožnilo IT tímu jednoducho monitorovať výkon systému, udržiavať databázy a vytvoriť vhodný systém zálohovania.

Firemný intranet bola jediná aplikácia, ktorá nenasledovala tento vzor správania, keďže tento systém (ktorý bol napísaný sčasti v ASP.NET a sčasti v klasickom ASP) nebol dobre navrhnutý a odhad zdrojov potrebných na zmenu dátového prístupu bol príliš vysoký a preto riskantý pre firmu.

Keďže kritické údaje boli uchovávané v oboch systémoch, to malo za následok potrebu licencií, know how a údržby pre dva rozličné systémy.

Naše riešenie

Firemný intranet bol úspešne aktualizovaný a zároveň bol vylepšený aj výkon systému. Aktualizácia bola vykonaná v tesnom časovom horizonte a s minimálnym dopadom na činnosť podnikania.

Konverzia databázy

Systémové dáta pre celú intranetovú aplikáciu boli migrované z Oracle na Microsoft SQL server. Všetky existujúce dátové štruktúry boli zachované a uložené procedúry boli konvertované. Analýza pôvodného Oracle systému umožnila vytvoriť silný súbor testov na zabezpečenie spoľahlivosti a integrity výslednej MS SQL databázy.

Konverzia kódu

Repozitáre kódu pre oba intranetové systémy boli taktiež konvertované, a to výmenou komponentov pre dátový prístup alebo vytvorením nových adaptérov v mieste potreby, aby sa zabezpečilo efektívne fungovanie existujúceho kódu s čo najnižším počtom zmien.

Na oboch systémoch (nezmenenom aj upravenom) sa navrhol a implementoval komplexný súbor komponentov a integračných testov, aby sa zabezpečila identická funkčnosť na oboch systémoch po aktualizácií a tým sa predchádzalo chybám.

Performance

Výkon nových databáz bol tak isto analyzovaný a vylepšený. Identifikovali sa neefektívne indexy, komplikované generovanie kľúčov sa eliminovalo a v niektorých prípadoch sa dátové štruktúry normalizovali, aby implementácia nových databáz vykazovala lepší výkon pre používateľov.

Technológie

Výsledný systém kombinuje ASP s ASP.NET grafickým rozhraním a uchováva dáta v Microsoft SQL Server databáze.