Náš tím

Alex Hayton

Alex Hayton

Profilová fotka: Alex Hayton

Alex má 11. ročné skúsenosti v oblasti finančných technológií ako ako full-stack vývojár.

Do Alexovho portfólia patrí mnoho projektov, ktoré majú rozsah od finančného reportovania veľkého rozsahu, cez systémy na analýzu neštrukturovaných dát až po súbor interných webových stránok na jasné definovanie a dodržiavanie firemných procesov aby boli v súlade s regulačnými predpismi.

V poslednej dobe sa Alex venoval platobnej infraštruktúre pre stredne veľkú firmu pôsobiacu v sektore mobilných platieb, a zastával rolu Scrum mastra a vedúceho vývojára na projekte. Okrem vytvorenia systému na overovanie používateľov na viacerých platformách pozostávala jeho práca z vytvorenia databázovej a webovej infraštruktúry, aby sa dala škálovať na úroveň integrovania až tisícok poskytovateľov a súčasne prihlásených používateľov.

Alexove kľúčové zručnosti sa pohybujú okolo balíka technológií ASP.NET a služby Microsoft Azure, pričom rozsah jeho znalostí siaha od databáz, cez aplikačný middleware až po front-end vývoj v technológii AngularJS. Skúsenosti má aj s vytváraním a údržbou Node.JS a Golang systémov.

Naše top zručnosti

Payments

100% 100% kompletné

ASP.NET

100% 100% kompletné

Node.js

100% 100% kompletné

Databases

100% 100% kompletné

AngularJS

80% 80% kompletné

DevOps

70% 70% kompletné

Scrum Master

90% 90% kompletné

Certifikácie